Güvenlik danışmanlığı

Tesisinizin yada kurumunuzun risk analizlerinin yapılması ve bu analizlerle elde edilen veriler doğrultusunda güvenlik planının oluşturulup yönetime sunulması ve gerekli görülen fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin alınması süreçlerini yürütmekteyiz.

-Risk analizi

-Güvenlik planı oluşturulması

-Güvenlik ekipman ve teknik ürün seçimi

-Personel noktası-sayısı belirlenmesi

-Genel güvenlik ihtiyaç analiz raporu